SPIEGELBEELD 

Het maakt me somber
het maakt me negatief.

Deze eenzaamheid haalt kleur eruit.
Niemand
niemand om me heen
om te laten zien
die me laat zien
dat de kleur er is
maar wordt weggewist
door mijn droefenis.

VRIJELIJK VORMEN

Vrijelijk onstaan kleuren
onstaan vormen
onstaat de verbeelding van mijn vrijheid.

Ruimte om verder te vullen,
om toch te vinden
dat het zo genoeg is.

Ja,
het is af.

Het is vrij en open.

NEGATIEVE RUIMTE CREËREN 

In een omgeving waarbij status
nauwverbonden lijkt te zijn aan
‘geen tijd hebben’
onderga ik graag een downgrade.

Geeft me de tijd.
Ik geef me de tijd.

De tijd voor niks.